logo

Zajednica športskih saveza i udruga

SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE


Ostali dokumenti

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI

Zakon o sportu pročišćeni tekst

Zakon o udrugama od 1.10.2014. g.

Zakon o sportskoj inspekciji

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Porezni propisi


HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR

Olimpijska povelja 2007.

Autonomija olimpijskog i sportskog pokreta
Nomenklatura sportova i sportskih grana 2014

Aktivne zajednice

Od sportske škole do olimpijskih igara


SPORTAŠI I OBRAZOVANJE

KARIJERA NAKON SPORTSKE KARIJERE

Misljenje Nacionalnog vijeca za sport
Preporuka o uvjetima studiranja kategoriziranih sportaša 2009
EU Guidelines on Dual Career
NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA KARIJERE NAKON SPORTSKE KARIJERE – prijedlog